Η διαδικασία της διάγνωσης της πάθησης περνάει από τα ακόλουθα στάδια:

Ιστορικό Ασθενούς

Αναλύεται το ιστορικό του ασθενούς

Κλινική Εξέταση

Γίνεται μια ενδελεχής εξέταση του ασθενούς λαμβάνοντας υπόψιν τις κατά τόπους περιοχές που νιώθει ο ασθενής πόνο.

Triplex

Στη συνέχεια ακολουθεί απαραιτήτως ο απεικονιστικός υπερηχογραφικός έλεγχος. Με το Triplex μπορούμε να διαπιστώσουμε την διάταση των φλεβών, δηλαδή αύξηση της διαμέτρου τους, και να δοκιμάσουμε την καλή λειτουργία των βαλβίδων τους.

Το έγχρωμο Duplex (Triplex) είναι μία εξέταση με υπέρηχους, η οποία είναι τελείως ανώδυνη και απόλυτα ανεκτή για τον ασθενή. Μπορεί και αποκαλύπτει το φλεβικό σύστημα, τόσο το εν τω βάθει όσο και το επιπολής, με ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Έχει επίσης τη δυνατότητα να απεικονίζει την παρουσία ροής αίματος στις φλέβες καθώς και την κατεύθυνση αυτής της ροής. Ο καθορισμός της κατεύθυνσης της ροής του αίματος είναι σημαντικός διότι χρησιμεύει στην εξέταση της λειτουργικής κατάστασης των φλεβών και ιδιαίτερα των βαλβίδων.

Διάγνωση

Το ιστορικό του ασθενούς, η κλινική εξέταση αλλά και ο απεικονιστικός έλεγχος με υπερήχους σε ασθενείς με παθήσεις φλεβών είναι απαραίτητα καθώς αποτελεί το κλειδί για την σωστή διάγνωση και καθοδηγεί τον αγγειοχειρουργό στον σχεδιασμό της σωστής θεραπείας που θα προσφέρει άμεση ανακούφιση και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ένας εξειδικευμένος Αγγειοχειρουργός είναι σε θέση να αξιολογήσει την νόσο σας και, μετά από όλα τα παραπάνω, να σας ορίσει την κατάλληλη θεραπεία.